Praktijkinformatie

 • Spreekuur
  We werken uitsluitend volgens afspraak.
  Iedere werkdag is er ’s ochtends en ’s middags een spreekuur.
  Per consult wordt 15 minuten ingepland voor 1 persoon.
  Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, of een afspraak voor meerdere personen wilt maken, geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak of overleg met de assistente.
  Indien u een afspraak afzegt, wilt u dit dan ruim van tevoren doen, dan kunnen we die tijd nog voor een andere patiënt gebruiken.
 • Terugbel spreekuur
  In overleg met de assistente kan er een terugbel-afspraak met de huisarts gepland worden. De huisarts zal u aan het eind van het ochtendspreekuur terugbellen. Belt u s.v.p. vóór 11.00 uur indien u dezelfde dag wilt worden teruggebeld.
 • Spoedgevallen
  In geval van spoed belt u tussen 08.00 en 17.00 uur met 0346 568373 (praktijklijn) en toets direct 1. Voor een spoedgeval buiten kantoortijden belt u 088 - 1309620 u wordt dan verbonden met de huisartsenpost.

 • Huisbezoeken
  Een huisbezoek kunt u de hele dag telefonisch aanvragen. Voor een bezoek op dezelfde dag belt u liefst vóór 11.00 uur. De huisbezoeken worden in principe tussen 12.00 en 14.00 uur afgelegd.

 • Waarnemend huisarts
  Op maandag, woensdag en donderdag is er een vrouwelijke huisarts in de praktijk werkzaam: mevr M van de Meent. U kunt ook bij haar voor alle zaken terecht, waarvoor u de huisarts zou willen raadplegen. Zij doet tevens visites, kleine chirurgische ingrepen en plaatst spiraaltjes.
 • Praktijkondersteuners
  In de huisartsenpraktijk zijn drie praktijkondersteuners werkzaam: Hilly Boersma, Ada van Oostrum en Eveline Goedendorp. Zij ondersteunen de huisarts bij met name de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma/COPD en hart-/vaatziekten. Ook zijn zij actief in de zorg voor ouderen. Zij houden eigen spreekuren voor deze patiënten en doen ook huisbezoeken.
 • POH-GGZ
  Joek Veldman werkt als praktijkondersteuner huisartsenzorg voor psychische problematiek (zogenaamde POH-GGZ) in de praktijk. Hij heeft uitgebreide ervaring als hulpverlener bij Indigo en Altrecht in Utrecht. Hij is aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag. Na een eerste bespreking van uw situatie met de huisarts kan hij kortdurende begeleiding bieden bij psychische problemen en zo nodig adviseren over een eventuele verwijzing naar een andere hulpverlener bij ernstige of specifieke problematiek. Voor zijn behandeling geldt, evenals bij de huisarts, geen eigen risico.
 • POH-GGZ jeugd
  In onze praktijk is tevens een praktijkondersteuner GGZ voor de jeugd werkzaam. De POH-GGZ jeugd biedt kortdurende hulp bij diverse psychische problemen van kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Bij ernstige of specifieke problematiek adviseert de POH-GGZ jeugd over een verwijzing naar een andere hulpverlener. De POH-GGZ jeugd heeft contact met de verschillende hulpverleningsinstanties en de scholen in de gemeente Stichtse Vecht en omgeving.
 • Praktijkassistentes
  In de praktijk zijn de assistentes Henriëtte en Gracia werkzaam. Zij houden spreekuur op afspraak. U kunt o.a. terecht voor oren uitspuiten, injecties, bloeddrukmeting, wonden verbinden, HB en glucose meten.

 • Website
  Via deze website kunt u recepten aanvragen, informatie en adviezen inlezen over ziektebeelden. Ook is de website te gebruiken voor een e-mailconsult, een online afspraak voor het spreekuur en reizigersadvisering.

 • E-mail consult
  Medisch inhoudelijke vragen kunnen ook per e-mail gesteld worden. Dit kan via het patiëntenportaal. U ontvangt binnen 3 dagen antwoord. Het e-mail consult is niet bedoeld voor spoedeisende zaken, herhaalrecepten, verklaringen of verwijsbriefjes.

 • Herhalingsrecepten
  U kunt herhalingsrecepten telefonisch aanvragen door in te spreken op de band. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week. Ook is het mogelijk om herhalingsrecepten aan te vragen via deze website. Indien het een spoedrecept betreft welke u binnen 2 werkdagen nodig heeft, vermeld dit er dan duidelijk bij. Wij zetten dit dan op het recept wat naar de apotheek gestuurd wordt. Voor overige chronische herhaalmedicatie vragen wij u vriendelijk op tijd te bestellen.

 • Wrattenspreekuur
  In de praktijk is vloeibare stikstof aanwezig. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de praktijkassistente.

 • Kleine chirurgische ingrepen
  Voor bijvoorbeeld het verwijderen van huidafwijkingen kunt u bij uw huisarts terecht. Aan het einde van het middagspreekuur worden deze ingrepen verricht.

 • Waarneming: Tijdens afwezigheid van uw huisarts op maandag t/m vrijdag
  U kunt dan terecht bij één van de huisartsen van de andere praktijken in het Medisch Centrum Maarssen Dorp.
 • Waarneming: Tijdens avond, nacht, weekend en feestdagen
  Uitsluitend voor spoedgevallen via de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. Het telefoonnummer is : 088 - 1309620 Huisartsenpost Leidsche Rijn: Doordeweeks van 17:00 tot 08:00, in het weekend en op feestdagen is de huisartsenpost 24 uur bereikbaar Adres: Huisartenspost (in het Leidsche Rijn Ziekenhuis) Soestwetering 1 3543 AZ Utrecht
 • Huisbezoek:
  Wanneer u om medische redenen niet naar de huisartsenpost kunt komen, kan er door de dienstdoende huisarts een huisbezoek worden gedaan.

 • Tarieven
  Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006, waardoor het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering is verdwenen, zijn de tarieven voor elke in de praktijk ingeschreven patiënt gesplitst in een inschrijf- en een verrichtingenbedrag.

  Het inschrijftarief per kwartaal en afhankelijk van de leeftijd is 17,44 tot 52,75 met onder andere een opslag van 2,96 i.v.m. praktijkondersteuning door praktijkverpleegkundigen.

  De tarieven voor de verrichtingen zijn:
  Consult 10,51
  Consult langer dan 20 minuten 21,03
  Visite 15,77
  Visite langer dan 20 minuten 26,28
  Telefonisch consult 5,26
  Consult via e-mail 5,26

  Met betrekking tot extra verrichtingen, zoals kleine chirurgische ingrepen, zijn er aanvullende tarieven, afhankelijk van de zorgverzekeraar. Alle bovenstaande tarieven worden vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Kijk op www.traveldoctor.nl voor de tarieven van reisadvisering en reisvaccinaties.

  Landelijk is met de zorgverzekeraars afgesproken dat de declaraties rechtstreeks en elektronisch worden ingediend. U ontvangt, mits de verzekeringsgegevens bekend en juist zijn, thuis geen rekeningen meer.

  Er is een tarief bepaald voor het niet verschijnen op een gemaakte afspraak. Het bedrag van 10,51 euro voor een enkel- en 21,03 euro voor een dubbelconsult zal rechtstreeks bij u in rekening gebracht worden (dus niet via de zorgverzekeraar). Wilt u derhalve bij verhindering op tijd een gemaakte afspraak afzeggen s.v.p. ?