Geschiedenis

1992

Roel Wennekes begint op de van Lingelaan in een tijdelijke huisvesting, nadat hij de kleine groeipraktijk van zijn voorgangster Annemiek de Vocht heeft overgenomen. De praktijk is in Maarssen-dorp erbij gekomen vanwege de nieuwbouwwijk Zandweg-Oostwaard. Na de overname van de praktijk komen er veel nieuwe bewoners in de wijk en de praktijk groeit snel. De praktijkassistente werkt aanvankelijk alleen in de ochtend, maar is na korte tijd al de hele dag werkzaam. Er wordt gezocht naar een geschikt praktijkpand centraal in de nieuwe wijk.

1994

De praktijk verhuist naar de IJsvogel. Roel Wennekes en zijn vrouw hebben een woning gekocht op een gunstige locatie in de wijk, geschikt voor een praktijkaanbouw. De praktijk is volledig volgens de normen van die tijd ontworpen en biedt voldoende ruimte voor een huisarts met fulltime praktijkassistente. De praktijk is goed bereikbaar met de auto, maar ook met de fiets door de ligging aan het fietspad in de wijk. De groei van de praktijk zet door en de laatste nieuwe woningen in de wijk worden opgeleverd.

1996

De praktijkadministratie wordt gedigitaliseerd. De patiëntengegevens worden opgeslagen in een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). In de daaropvolgende jaren komen er steeds meer gegevens, zoals uitslagen van laboratoriumonderzoeken, röntgenfoto’s en specialistenbrieven via de computer binnen.

1999

De praktijkassistente begint met een eigen spreekuur, waarin ze kleine verrichtingen doet, zoals oren uitspuiten, bloedprikken, allergietesten, wratten aanstippen etc. De jarenlang werkzame assistente Karin heeft een andere baan gekregen en haar werkzaamheden worden voortgezet door Wendy.

2003

Door verschuiving van taken krijgt de praktijkassistente het drukker en wordt er een tweede parttime assistente aangenomen. Inmiddels zijn vrijwel alle medische gegevens in de computer ingevoerd en heeft de praktijk een website gekregen. Via deze website kunnen herhaalrecepten worden aangevraagd en e-mailconsulten worden gedaan.

2005

De praktijkondersteuner doet haar intrede in de praktijk. Deze nieuwe functie van een verpleegkundige als begeleider van patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekte, is landelijk ingevoerd. In de praktijk Zandweg-Oostwaard begint de praktijkondersteuner met de zorg voor patiënten met diabetes. Later komt er een verpleegkundige voor patiënten met COPD en astma.

2009

De praktijkverpleegkundigen zijn belangrijke en niet meer te missen medewerkers in de praktijk geworden. Annelies komt als opvolgster van de tijdelijke praktijkverpleegkundigen in dienst en wordt later bijgestaan door Hilly. Zij gaan ook een rol spelen in de ouderenzorg.

2010

Henriëtte komt als nieuwe praktijkassistente werken, nadat haar voorgangster Isabella voor een andere uitdaging heeft gekozen. Zij zal vele jaren het vertrouwde gezicht in de praktijk en het luisterende oor aan de telefoon zijn. Ada komt haar als tweede praktijkassistente ondersteunen.

2011

Marijn van de Meent begint als vaste waarnemende huisarts op woensdag. Vanwege de toenemende zorgvraag en het uitbreiden van het takenpakket van de huisarts is deze ondersteuning zeer welkom. Inmiddels heeft Marijn een vaste en niet meer weg te denken rol in de praktijk en werkt zij ook op maandag.

2013

De praktijk voldoet aan alle eisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap voor de zogenaamde praktijkaccreditatie en is daarmee een gecertificeerde praktijk geworden. Jaarlijks vindt er een audit plaats en wordt deze certificatie verlengd.

2014

De praktijkondersteuner GGZ doet zijn intrede in de praktijk. De POH-GGZ is landelijk in de huisartsenpraktijken ingezet om begeleiding te bieden van psychische problemen, waarvoor niet directe behandeling door een psychiater of psychotherapeut nodig is. In onze praktijk werkt Joek Veldman als POH-GGZ. Hij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige met ruime ervaring. Joek kan ook hulp bieden bij het maken van een keuze tussen de vele verschillende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

2016

Gracia komt als derde praktijkassistente werken, mede omdat Henriëtte een dag minder is gaan werken en Ada zich is gaan toeleggen op de praktijkadministratie. Met al deze medewerkers is de ruimte in de praktijk te krap geworden. Gelukkig is er nu zicht op de ontwikkeling van een gedeelde praktijkruimte voor drie huisartsenpraktijken bij de Merenhoef. De praktijken blijven als afzonderlijke praktijken gevestigd in dit nieuw te bouwen Medisch Centrum Maarssen-dorp. De apotheek van de Plesmanlaan komt ook in dit centrum, evenals andere hulpverleners, zoals fysiotherapeut, diëtist, verloskundige en een prikpunt van Saltro.

2019

De praktijk verhuist naar het nieuwe Medisch Centrum Maarssen Dorp bij de Merenhoef. De praktijk gaat hier zelfstandig verder in nauwe samenwerking met 2 andere huisartsenpraktijken, de apotheek en zorgverleners, zoals fysiotherapeut, logopedist, diëtist en podotherapeut. Het is een modern, ruim en toekomstig Medisch Centrum op een centrale locatie in Maarssen-dorp, waarin de 1e lijns medische zorg voor de inwoners van Maarssen vertrouwd, laagdrempelig en volgens de moderne standaarden wordt geleverd.